SENIORZY

Klub Seniora Raszyn

Przewodnicząca Klubu Seniora – Barbara Turek
Zastępca – Grażyna Troniarz
Skarbnik – Krystyna Strzeżek
Sekretarz – Teresa Szostak
Członek Zarządu – Barbara Wiśnik

spotkania/dyżury – czwartek 14:00 – 16:00

Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, sala 1.18

Zebrania członków klubu w drugi wtorek miesiąca o godz. 17:00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A.

Zespoły działające przy Klubie Seniora Raszyn:

• Seniorki
• Barwy Jesieni
• Gawędziarka – Ala Wolska – Gryba


Klub Seniora Rybie

Przewodnicząca Klubu Seniora Rybie – Jadwiga Senator
Skarbnik – Elżbieta Skrzypek
Sekretarz – Franciszek Błesznowski
Członek Zarządu – Anna Prasek

spotkania – poniedziałek 11:00 – 13:00

Zebrania zarządu w pierwszą środę miesiąca o godz. 17:00.

Świetlica Środowiskowa w Rybiu, ul. Spokojna 23
tel. 603 931 521


Klub Seniora „Brzoza” w Falentach

Przewodnicząca Klubu Seniora „Brzoza” w Falentach – Zyta Stąpel
Zastępca – Kazimierz Choromański
Skarbnik – Weronika Foryś
Członek Zarządu – Irena Słowińska

spotkania – wtorek 12:00 – 14:00

Zebrania zarządu w ostatni wtorek miesiąca o godz. 14:00.

Filia Centrum Kultury Raszyn w Falentach
Al. Hrabska 2 (budynek OSP)
tel. 513 303 342


Klub Seniora Jaworowa

Przewodnicząca Klubu Seniora Jaworowa – Elżbieta Ostrowska – Niedbalska

spotkania/dyżury – pierwszy czwartek miesiąca 18:00 – 20:00

Dom Rolnika, ul. Warszawska 95, Jaworowa
tel. 602 757 297

#a6ce38
Change this in Theme Options