ZESPOŁY

Zespoły działające przy Centrum Kultury Raszyn

• Seniorki

seniorkiZespół istnieje od 1999r . Akompaniatorem zespołu jest Piotr Piskorz zaś opiekunem artystycznym zespołu jest pani Edyta Ciechomska. Zespół ma w repertuarze bardzo różnorodne gatunki: od pieśni religijnych, wojskowych, patriotycznych poprzez pieśni operetkowe i ulubione utwory z lat dwudziestych po siedemdziesiąte. Zespół bierze udział w wielu przeglądach, konkursach i festiwalach twórczej aktywności seniorów. Występuje również z programami okolicznościowymi i patriotycznymi w Domach Kultury, Klubach Seniora, Domach Opieki Społecznej, Domach Kombatanta i w szkołach. W 2013 roku zespół zajął II miejsce w kategorii zespołów wokalnych w XXXXIII Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych w Ośrodku Kultury Warszawa – Wola. W 2014 roku zespół zajął II miejsce w kategorii zespołów wokalnych w II Przeglądzie Piosenki Polskiej „ Kocham Cię Ojczyzno” w Ośrodku Kultury „ ARSUS” w Dzielnicy Warszawa – Ursus.

Próby zespołu Seniorki – wtorek i czwartek w godz. 9:00 – 11:00
Centrum Kultury Raszyn, al. Krakowska 29A, sala 0.07

• Barwy Jesieni

barwyZespół powstał z inicjatywy Janiny Lao w 1999 r. Zespół prezentował programy o różnej tematyce, zaś obecnie wykonuje utwory o tematyce ludowej i folklorystycznej, … i nie tylko. W zespole zmieniali się członkowie, muzycy, instruktorzy i opiekunowie. Obecnie instruktorem jest pan Fryderyk Babiński. Od dziewięciu lat opiekunem artystycznym zespołu jest pani Krystyna Strzeżek.

Zespół uczestniczy w Festiwalach, Przeglądach i Konkursach twórczości Artystycznej Seniorów oraz okolicznościowych występach dla mieszkańców gminy Raszyn oraz w Domach Opieki Społecznej.
Osiągnięcia zespołu to liczne dyplomy, puchary i nagrody, m.in.  II miejsce na Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora w Domu Kultury Zacisze w Warszawie w 2013 roku, I miejsce na Przeglądzie w Pruszkowie w 2016 roku, wyróżnienie na Przeglądzie w Ursusie w 2016 roku.

Próby zespołu Barwy Jesieni – poniedziałek i czwartek w godz. 11:00 – 13:00
Centrum Kultury Raszyn, al. Krakowska 29A, sala 0.07

wolskaGawędziarka – Ala Wolska – Gryba

 

 

Zespół folklorystyczny RYBIANIE

powstał w 2008 roku z inicjatywy przewodniczącej Klubu Seniora Rybie pani Aliny Sondel. Zespół działa przy Centrum Kultury Raszyn przy ogromnym wsparciu i pomocy Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu. W skład zespołu wchodzą członkowie Klubu Seniora Rybie. Akompaniatorem i instruktorem jest pan Piotr Piskorz. Opiekunem artystycznym zespołu jest pani Edyta Ciechomska.
Rybianie Zespół ma w repertuarze polskie pieśni ludowe z różnych regionów Polski. Czynnie bierze udział w przeglądach, konkursach, festiwalach twórczości artystycznej seniorów, ma na swoim koncie wiele nagród. Na terenie gminy Raszyn zespół koncertuje systematycznie, biorąc udział w różnego rodzaju wydarzeniach artystycznych.

 

Próby zespołu Rybianie – poniedziałek i piątek w godz. 9:00 – 11:00
Świetlica Środowiskowa w Rybiu, ul. Spokojna 23

Grupa Słowa i Muzyki działa przy Klubie Seniora “Brzoza” w Falentach i powstała z inicjatywy p. Zyty Stapel – Przewodniczącej Klubu. Podczas spotkań członkowie grupy pracują nad tekstami, warsztatem recytatorskim, plastyką ciała. Do grupy zapraszamy każdego, kto chciałby poczuć radość ze wspólnego recytowania i muzykowania. Tu pracujemy nad słowem zarówno dawnym, klasycznym jak również i nad współczesnym, nie zapominając, że słowo można nie tylko recytować – można go również wyśpiewać. Stad pomysły obchodzenia ważnych dla kultury Polskiej rocznic – na przykład, 200 rocznica urodzin Oskara Kolberga, 160 rocznica śmierci Adama Mickiewicza…

Próby Grupy Słowa i Muzyki – wtorek w godz. 12:00 – 14:00
Filia Centrum Kultury Raszyn w Falentach, al. Hrabska 2 (budynek OSP)

#a6ce38
Change this in Theme Options