Zajęcia Stałe

Szczegółowy grafik zajęć na sezon 2020 / 2021

Regulamin uczestnictwa w zajęciach i załączniki do regulaminu:

1. Karta uczestnictwa w zajęciach
oświadczenia i zgody:
2. OŚWIADCZENIE – zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w zajęciach w CKR,
3. ZGODA na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku
4. ZGODA na uczestniczenie w konkursach i na publikację prac plastycznych dziecka
5. Klauzula informacyjna RODO
6. Cennik zajęć w CKR w roku szkolnym 2020/21
7. Oświadczenie o rezygnacji z zajęć
8. Ankieta COVID-19
9. Regulamin COVID-19

Załóż konto i korzystaj z wygodnych funkcji zapisu na zajęcia, monitorowania wpłat i obsługi konta.


Opłaty za zajęcia należy dokonać na numer konta bankowego: 05 8004 0002 2010 0020 3935 0002, Bank Spółdzielczy w Raszynie zaś tytułem przelewu NALEŻY podać:
– imię i nazwisko uczestnika zajęć,
– nazwę zajęć, na które uczęszcza uczestnik,
– kwoty opłaty oddzielnie za każde zajęcia, np. „Jan Kowalski, ceramika 45zł, pianino 30zł”


Skreślenie z listy uczestników zajęć następuje, gdy uczestnik nie uiści pierwszej opłaty za zajęcia w terminie 1 tygodnia od daty uruchomienia zajęć.

#a6ce38
Change this in Theme Options