Projekty

Album o Raszynie i komiks
LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Album o Raszynie i komiks 

Komiks historyczny „Bitwa pod Raszynem 1809 – chwała polskiego oręża” i albumu o Raszynie „Historie mieszkańców Raszyna, Falent i okolic”, ISBN: 978-83-63179-90-8, Raszyn 2019.

LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
"Raszyn - wczoraj, dziś, jutro"

Film promujący Gminę Raszyn, który powstał na zlecenie Centrum Kultury Raszyn ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 2014-2020 pozyskanych przez Lokalną Grupę Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Cyfrowa Konwersja Domów Kultury
Narodowe Centrum Kultury
Cyfrowa Konwersja Domów Kultury

Centrum Kultury Raszyn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury "Konwersja cyfrowa domów kultury". 

Dofinansowanie projektu z UE: 75 700 zł
Koszt projektu: 80 700 zł

Sieć na Kulturę
Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
Sieć na Kulturę

Centrum Kultury Raszyn wzięło udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie Warszawskim zachodnim”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).