« Wróć...

Aleja Krakowska 1

ZESPÓŁ AUSTERII rewitalizowany przez GMINĘ RASZYN

Zgodnie z wpisem do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków (nr 1265/05) w skład zabytkowego zespołu urbanistycznego w Raszynie wchodzą: zespół austerii wraz z wewnętrznym dziedzińcem i murami go wydzielającymi (tj. piętrowy budynek zajazdu zwany ratuszem, kramy, wozownia i stajnie) oraz poczta, kościół pod wezwaniem św. Szczepana i św. Anny, plebania, budynek dawnej szkoły (obecnie przedszkole) oraz pozostałości placu rynkowego. XVIII-wieczny zespół Austerii oprócz roli „centrum targowego” pełnił także rolę stacji pocztowej na drodze z Warszawy do Krakowa i Wrocławia.

Pierwszy etap rewitalizacji Austerii Gmina Raszyn przeprowadziła w latach 2017-2020. Prace rewitalizacyjne możliwe były dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości prawie 60%; pozostała część to wkład własny Gminy Raszyn. Ogólny koszt remontu I etapu to kwota ponad 5,3 mln zł.

W odrestaurowanym budynku głównym mieści się filia Urzędu Stanu Cywilnego i Izba Pamięci, do której zbierane są eksponaty.

Drugi, obecny etap rewitalizacji, obejmujący wozownię, kramy i pocztę jest możliwy dzięki wsparciu finansowemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (73%), dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (12%) oraz środków własnych Gminy Raszyn (15%). Ogólny koszt remontu II etapu to kwota ok. 17 mln zł. Ten etap realizowany będzie w latach 2021-2023.

Proces rekonstrukcji Austerii odbywa się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z zaleceniem konserwatora, Gmina dąży do odbudowy całego obiektu – całego zespołu austerii, który został zaprojektowany przez czołowego architekta epoki stanisławowskiej Szymona Bogumiła Zuga. Obiekt uznano za jeden z najwspanialszych klasycystycznych zespołów zabudowań w Polsce z przełomu XVIII i XIX wieku.

Elementami oczekującymi na pełną rewitalizację są stajnie oraz zagospodarowanie terenu. Już dziś – dzięki uczestnictwu Gminy Raszyn w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice – oraz dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - powstaje „Plac zabaw przy zabytkowej Austerii”.

Na pozostałe działania gmina poszukuje źródeł finansowania zewnętrznego.

 

źródło: strona Gminy Raszyn

budynek AUSTERII pod opieką CENTRUM KULTURY RASZYN

Na parterze znajduje się sala kawiarniana z gramofonem, pianinem, telewizorem, aneksem gastronomicznym, stołami i krzesłami. W sali tej na ścianach wiszą reprodukcje szkiców architektonicznych Szymona Bogumiła Zuga pozyskane ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. 

W prawej części parteru mamy Izbę Pamięci - eksponaty pozyskane dzięki darczyńcom dotyczące okresu napoleońskiego i bitwy pod Raszynem 1809 roku.

W holu głównym i na piętrze wiszą reprodukcje obrazów związanych z bitwą pod Raszynem i postacią księcia Józefa Poniatowskiego. Są to m.in. "Portret księcia Józefa Poniatowskiego" Marcello Bacciarellego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, „Bitwa pod Raszynem” Januarego Suchodolskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, "Bateria w ogniu - Raszyn" Wojciecha Kossaka ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie czy "Stanisław August w stroju koronacyjnym" Marcello Bacciarellego ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Na klatkach schodowych i salach na piętrze wiszą reprodukcje warszawskich wedut Canaletta pozyskane ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Część centralną na piętrze zajmuje sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Raszyn. W sali tej odbywają się koncerty chopinowskie i koncerty muzyki kameralnej.