« Wróć...

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury Raszyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ckr.raszyn.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-07-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-08

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Nie wszystkie elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury (m.in. pozycje kolejnych sliderów „czytaj więcej”). 
 • Niektóre odnośniki i pliki nie ostrzegają przed otwarciem nowego okna przeglądarki. 

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2022-07-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-07-08.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Można się z nami skontaktować:

 • pisząc na adres: Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn,
 • dzwoniąc: tel. 22 460 57 60, tel. Kom. 500 270 884,
 • wysyłając mail: info@ckr.raszyn.pl. 

Istnieje możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego PJM – dostępnego bezpłatnie na życzenie osoby głuchej od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00.

usługa tłumacza PJM

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dostęp alternatywny: Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami podając w zgłoszeniu:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • informacje, jaki sposób przystosować dla Ciebie treść (np. druk maszynowy, informacja dźwiękowa, wideo z tłumaczem PJM). 

 

Błędne funkcjonowanie strony: Jeśli znajdziesz problem, który według Ciebie wynika z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej – zgłoś to do nas. Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową strony odpowiada Adrian Szymański. Możesz skontaktować się z nim mailowo – adrian.szymanski @ ckr.raszyn.pl lub telefonicznie – 22 460 57 60.

 

Postępowanie odwoławcze

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli naprawienie błędów lub przygotowanie informacji w alternatywny sposób będzie wymagało dłuższego czasu – poinformujemy Cię o tym. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje dodatkowe

Centrum Kultury Raszyn jest w trakcie przystosowywania placówki do minimalnych wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i opracowuje metody usunięcia następujących braków:

 • Brak urządzeń ułatwiających słyszenie we wszystkich lokalizacjach – tj. pętla indukcyjna, system FM, system IR, system Bluetooth.
 • Brak opisu pracy i zadań instytucji w formie, którą prawidłowo odczyta czytnik ekranu.

Centrum Kultury Raszyn nie udostępnia żadnej aplikacji mobilnej.

Poniżej zamieszczamy złożony w GUS Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za rok 2020.

Dostępność architektoniczna

1) Budynek Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29a, 05-090 Raszyn.

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od Al. Krakowskiej.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się obok schodów i prowadzący do windy.
 • Budynek wyposażony jest w windę, która doprowadza użytkowników na każdą z kondygnacji budynku. Winda wyposażona jest w głośnik, który komunikuje pasażerów o poziomie, na którym się znajdują.
 • Przyciski poziomów dostępnych w windzie i alarmu (w razie zacięcia się windy) oznaczone są w alfabecie brajla.
 • Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na całej powierzchni budynku.
 • Toalety dla niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
 • Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma tablic informacyjnych na temat rozkładu pomieszczeń w formie dotykowej lub głosowej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (prócz windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma informacji o kierunkach i drogach ewakuacji w formie dotykowej i głosowej. Nie ma pokoi oczekiwania na ewakuację dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

W sali widowiskowej miejsca dostępne dla osób na wózkach to:

    sektor A – rząd 1 – miejsce 4
    sektor A – rząd 2 – miejsce 4
    sektor A – rząd 3 – miejsce 5
    sektor A – rząd 4 – miejsce 6
    sektor B – rząd 1 – miejsce 1 i 11
    sektor B – rząd 2 – miejsce 1 i 12
    sektor C – rząd 1 – miejsce 1
    sektor C – rząd 2 – miejsce 1
    sektor C – rząd 3 – miejsce 1
    sektor C – rząd 4 – miejsce 1 

 

2) Budynek Filii Falenty Centrum Kultury Raszyn, Al. Hrabska 2, 05-090 Falenty.

 • Budynek posiada 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody. Budynek nie posiada windy ani podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • W budynku nie ma toalet dla niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma tablic informacyjnych na temat rozkładu pomieszczeń w formie dotykowej lub głosowej.
 • W budynku nie ma informacji o kierunkach i drogach ewakuacji w formie dotykowej i głosowej. Nie ma pokoi oczekiwania na ewakuację dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

3) Budynek Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej – Austeria, Al. Krakowska 1, 05-090 Raszyn.

 • Budynek posiada 2 wejścia. Wejście od al. Krakowskiej jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach – przed wejściem jest stopień. Wejście od dziedzińca wyposażone jest w „kładkę nadproża” ułatwiającą przejazd wózkiem przez próg bramy. Bramę musi otworzyć od środka pracownik. Samodzielny przejazd przez próg drzwi osadzonych w skrzydle bramy nie jest możliwy (zarówno w przypadku wózków inwalidzkich, jak i wózków dziecięcych). Próg ten stanowi również przeszkodę dla osób starszych lub niepełnosprawnych.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na całej powierzchni budynku. Podłoga w holu na parterze jest wyłożona w całości kostką bazaltową utrudniającą przejazd wózkiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (prócz windy) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Schody w budynku nie mają oznakowanych kontrastowo stopni i spoczników. Nie są pokryte warstwą antypoślizgową. 
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma tablic informacyjnych na temat rozkładu pomieszczeń w formie wizualnej oraz dotykowej lub głosowej.
 • W budynku nie ma informacji o kierunkach i drogach ewakuacji w formie dotykowej i głosowej. Nie ma pokoi oczekiwania na ewakuację dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Cały parking wyłożony jest kostką granitową utrudniającą poruszanie się na wózku.

Centrum Kultury Raszyn - tłumaczenie PJM

ETR - opis działalności Centrum Kultury Raszyn w tekście łatwym do czytania