« Wróć...

Falenty

SKŁAD ZARZĄDU

Przewodnicząca Klubu Seniora „Brzoza” w Falentach – Swietłana Żarczyńska
Zastępca – Kazimierz Choromański
Skarbnik – Weronika Foryś
Członek Zarządu – Irena Słowińska

 

ZEBRANIA ZARZĄDU

ostatni wtorek miesiąca o godz. 14:00

 

SPOTKANIA KLUBU

wtorek 12:00 - 14:00

 

MIEJSCE

Filia Centrum Kultury Raszyn w Falentach
Al. Hrabska 2 (budynek OSP)
tel. 513 303 342