« Wróć...

Konwersja cyfrowa domów kultury

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury, ma na celu:

  • wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej;
  • doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Centrum Kultury Raszyn wychodzi naprzeciw wyzwaniom dzisiejszego świata. Jednym z priorytetowych działań jest dostosowanie form przekazu za pomocą strony internetowej oraz infrastruktury budynku do wymagań ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jednocześnie staramy się zapewniać odwiedzającym nas gościom i osobom korzystającym z naszych kanałów www, YouTube oraz mediów społecznościowych maksymalną satysfakcję.

 

Centrum Kultury Raszyn wykorzysta przyznane nam 75 700,00 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i zakup urządzeń audiowizualnych umożliwiających realizację i publikację zadań z zakresu kultury on-line. Powstanie również nowa strona internetowa, stworzona od podstaw w oparciu o standard WCAG 2.1. zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wartość całego projektu wynosi 80 700,00 zł.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 75 700 zł
Wkład własny: 5 000 zł
Całkowity koszt projektu: 80 700 zł