« Wróć...

Moja Mama

Organizatorem Konkursu Plastycznego pt.: „Moja Mama” jest Centrum Kultury Raszyn

Celem konkursu jest:  

- uczczenie Święta Dnia Matki,

- rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,

 - pogłębianie warsztatowych umiejętności plastycznych w tworzeniu portretu i postaci ludzkiej,

 - prezentacja talentów i kreatywności uczestników konkursu,

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Raszyn

 

Wernisaż oraz wręczenie nagród odbędzie się 27 maja (sobota) godz. 17.00 w Galerii Q, Al. Krakowska 29a 

 

Zmiana w regulaminie dot. § 9 Postanowienia końcowe pkt. 6. 

6. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.ckr.raszyn.pl 27 maja 2023 r. (sobota) po wernisażu