« Wróć...

Rewitalizacja

Prace rewitalizacyjne

Mieszkańcy oraz odwiedzający Raszyn zapewne pamiętają, że budynek Austerii wraz z upływem czasu prezentował się coraz gorzej. Ten stan uległ jednak zmianie i dziś mówimy o budynku, który stał się wizytówką Raszyna. W 2018 roku dzięki staraniom raszyńskiego samorządu rozpoczęły się prace rewitalizacyjne obiektu, które objęły budynek główny. Zakończenie renowacji nastąpiło w sierpniu 2020 roku. Ogólny koszt remontu I etapu to kwota ponad 5,3 mln zł. Prace rewitalizacyjne przeprowadzono przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości prawie 60%; pozostała część to wkład własny gminy Raszyn.


Drugi etap prac, który obejmuje wozownię, kramy i pocztę jest realizowany przy wsparciu finansowym środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (73%), dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (12%) oraz środków własnych Gminy Raszyn (15%). Ogólny koszt remontu II etapu to kwota ok. 17 mln zł. Ten etap realizowany będzie w latach 2021-2023.
Proces rekonstrukcji Austerii odbywa się pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Informacje dotyczące projektu pn.: „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2” realizowanego w ramach Programu Mechanizm Finansowy EOG można znaleźć na stronie: https://raszyn.pl/informator/austeria-fundusze-eog.