« Wróć...

Sieć na Kulturę

Celem projektu było:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

 

W ramach projektu pracownicy Centrum Kultury Raszyn przeprowadzili dwa szkolenia online po 30 godzin lekcyjnych każde.

DOSTĘPNOŚĆ ZASOBÓW CYFROWYCH ONLINE - sposoby wyszukiwania w sieci niezbędnych informacji (ciekawe strony, zasoby, narzędzia), tworzenie lokalnej encyklopedii na bazie Wikipedii, tworzenie baz danych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, prawo autorskie i RODO czyli skąd brać dane i z jakich narzędzi korzystać do ich interpretacji, żeby nie popaść w konflikt z prawem.

 

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI CYFROWYCH - możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach, dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów, zasady projektowania wizualnego, prawa autorskie i creative commons.

 

Dzięki udziałowi w projekcie Centrum Kultury Raszyn zostało wyposażone w 6 tabletów Lenovo M10.