« Wróć...

„WOKÓŁ BITWY POD RASZYNEM 1809 ROKU”

Centrum Kultury Raszyn zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie historycznym

„WOKÓŁ BITWY POD RASZYNEM 1809 ROKU”

pod patronatem Wójta Gminy Raszyn Andrzeja Zaręby

 

Szkoły zgłaszają uczestnictwo w konkursie poprzez wypełnienie formularza konkursowego
przez opiekuna reprezentacji do dnia 13 kwietnia 2023 roku /czwartek/.

Formularz można dostarczyć bezpośrednio do siedziby Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn lub przesłać e-mailem: info@ckr.raszyn.pl.