« Wróć...

Zbiory

Reprodukcje obrazów i szkiców

Reprodukcje rycin Szymona Bogumiła Zuga (1733-1807) – Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie:

 • Falenty i Raszyn – mapa, ok. 1784r., Wycinek mapy powiatu z dobrami Piotra Teppera mł.
 • Falenty-Raszyn. Pomiar spadku terenu, ok. 1782-1784r., Profil
 • Raszyn. Austeria – projekt, ok. 1784-1790r., Plan sytuacyjny całego założenia z rzutami przyziemia budynków wokół podwórza i przekrojem stajni
 • Raszyn. Austeria – projekt, ok. 1784-1790r., Rzut przyziemia
 • Raszyn. Austeria – projekt, ok. 1784-1790r., Rzut piętra
 • Raszyn. Austeria – projekt, ok. 1784-1790r., Elewacja frontowa
 • Raszyn. Austeria – projekt, ok. 1784-1790r., Elewacja zachodnia
 • Raszyn. Austeria – projekt, ok. 1784-1790r., Przekrój poprzeczny na osi
 • Raszyn. Kościół parafialny i plebania – projekt, ok. 1790r., Plan sytuacyjny
 • Raszyn. Kościół parafialny – projekt, ok. 1790r., Elewacja frontowa i rzut poziomy fasady
 • Raszyn. Kościół parafialny – projekt, ok. 1790r., Elewacja boczna
 • Raszyn. Kościół parafialny. Wieżyczka na sygnaturkę i zegar słoneczny – projekt, ok. 1790r., Ujęcie frontalne, przekrój, rzut
 • Raszyn. Kościół parafialny – projekt, ok. 1790r., Szkic przekroju kościoła z wieżyczką na sygnaturkę
 • Raszyn. Kościół parafialny. Drzwi wejściowe – projekt, ok. 1790r., Ujęcie frontalne i przekrój
 • Raszyn. Kościół parafialny. Tablica erekcyjna – projekt, ok. 1790r., Ujęcie frontalne z tekstem
 • Raszyn. Dom pocztowy – projekt drugi, ok. 1784-1790r., Elewacja frontowa, przekrój i rzut
 • Raszyn. Plebania – projekt, ok. 1790r., Elewacja frontowa
 • Raszyn. Plebania – projekt, ok. 1790r., Rzuty poziome dachu, piwnic i parteru oraz przekrój pionowy i poprzeczny
 • Raszyn. Młyn wodny – projekt, ok. 1790r., Elewacja, przekrój poprzeczny i rzut przyziemia
 • Raszyn. Dom pocztowy ze stajnią – projekt, ok. 1784-1790r., Elewacja frontowa, przekrój i rzut

 

Reprodukcje wedut Bernardo Bellotto zw. Canaletto (1721-1780) – Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum:

 • Widok Warszawy od strony Pragi
 • Widok Warszawy z pałacem Ordynackim
 • Widok kościoła Bernardynek i kolumny Zygmunta III od strony zjazdu do Wisły
 • Pałac Błękitny
 • Pałac Mniszchów
 • Pałac Rzeczypospolitej (Krasińskich)
 • Kościół Reformatów
 • Kościół Wizytek
 • Kościół Karmelitów
 • Kościół Brygidek i Arsenał
 • Kościół Sakramentek
 • Kościół Świętego Krzyża
 • Ulica Miodowa
 • Ulica Długa
 • Krakowskie Przedmieście od kolumny Zygmunta
 • Krakowskie Przedmieście w stronę kolumny Zygmunta
 • Widok łąk wilanowskich
 • Elekcja Stanisława Augusta
 • Plac Żelaznej Bramy
 • Pałac w Wilanowie od strony wjazdu
 • Pałac w Wilanowie od ogrodu
 • Pałac w Wilanowie od strony południowej
 • Pałac w Wilanowie

 

Reprodukcje obrazów związanych z bitwą pod Raszynem i okresem Księstwa Warszawskiego:

 • Bitwa pod Raszynem – Wojciech Kossak (1856-1942), Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Bateria w ogniu - Raszyn – Wojciech Kossak (1856-1942), Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 • Bitwa pod Raszynem – January Suchodolski (1797-1875), Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
 • Bitwa pod Raszynem – January Suchodolski (1797-1875), Muzeum Wojska w Białymstoku
 • Śmierć Cypriana Godebskiego pod Raszynem – January Suchodolski (1797-1875), Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego w bitwie pod Lipskiem – nieznany malarz polski na podstawie obrazu Horacego Verneta, Muzeum Wojska w Białymstoku
 • Książę Józef Poniatowski przed frontem grenadierów – January Suchodolski (1797-1875), Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Książę Józef Poniatowski na czele wojsk pod Lipskiem – Jan Chełmiński (1851-1925), Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Książę Józef Poniatowski – nieznany malarz, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
 • Portret księcia Józefa Poniatowskiego – Marcello Bacciarelli (1731-1818), Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Portret księcia Józefa Poniatowskiego – Marcello Bacciarelli (1731-1818), Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Książę Józef Poniatowski – Józef Grassi (1757-1838), Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
 • Książę Józef Poniatowski – Antoni Brodowski (1784-1832), Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
 • Książę Józef Poniatowski – Józef Grassi (1757-1838), Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
 • Pułkownik Koenigsfels uczy jazdy konnej ks. Józefa Poniatowskiego – Bernardo Bellotto (1722-1780), Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Portret Cypriana Godebskiego – Luis Ricardo Falero (1851-1896), Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Biwak żołnierzy napoleońskich – Marian Adamczewski (lata życia nieznane, działał do końca lat 30 XX wieku), Muzeum Wojska w Białymstoku
 • Widok zamku w Radziejowicach – January Suchodolski (1797-1875), Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Stanisław August w stroju koronacyjnym – Marcello Bacciarelli (1731-1818), Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
 • Nadanie Konstytucji Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona – Marcello Bacciarelli (1731-1818), Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Portret Marszałka Józefa Piłsudskiego – Wojciech Kossak (1856-1942), Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Bitwa pod Raszynem 19 kwietnia 1809 roku – Juliusz Kossak (1824-1899), Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego – Victor Adam (1801-1866), Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Konstytucja 3 Maja 1791 roku – Jan Matejko (1838 - 1893), Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

 

Karykatury Piłsudskiego Czermańskiego:

 • MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
 • MARSZAŁEK PIŁSUDSKI W RAMACH KONSTYTUCJI 17-go MARCA
 • BATORY POD PSKOWEM
 • MARSZAŁEK PIŁSUDSKI W GRONIE SWYCH DORADCÓW
 • STARY I NOWY ROK W POLSCE
 • PIŁSUDSKI – GIRLS
 • SZKOŁA PŁYWANIA DLA MINISTRÓW
 • STRACHY NA LITWĘ
 • WAŃKA-WSTAŃKA czyli ZABAWY Z SEJMEM
 • POWRÓT TATY
 • „SŁÓWKA"
 • ZMIANA KONSTYTUCJI
 • JAK PRAWICA PRZEDSTAWIA RZĄDY MARSZ. PIŁSUDSKIEGO

 

Zbiory muzealne