« Wróć...

"Ziemia Raszyńska w obiektywie 2024"

Centrum Kultury Raszyn zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym
„ZIEMIA RASZYŃSKA W OBIEKTYWIE 2024”

Prace wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy złożyć osobiście lub 
przesłać (liczy się termin dostarczenia) w terminie do dnia 4 kwietnia 2024 roku 
/czwartek/ na adres Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn lub 
mailowo na adres info@ckr.raszyn.pl z dopiskiem Konkurs fotograficzny pt. 
„Ziemia Raszyńska w obiektywie IX edycja WIDOKÓWKA ARCHITEKTONICZNA 
RASZYNA I OKOLIC”.